Make your own free website on Tripod.com

China's Boundary
Home ] 客观资料TưLiệu ChủQuyen VN ] Tham-Luận Biển Đông ] Chinese Landmen ] Bản-Đồ Nước Triệu km2 ] Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2 (tiếp) ] Forum Openings ] TàiLiệu PhápLư ] Law of the Sea ] RVN WhitePaper75 ] Monique-C-Gendreau ] Facts & Fictions ] VN vs Chinese ] VN Sovereignty ] VN Water Culture ] SRVN's View ] Observers' Seat ] Taiwan Analysis ] Naval Battles ] Time Line ] NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa ] NguyễnNhă- HànChấnHoa ] CáchNhìn LịchSử XâmLược ] China Arguments ] [ China's Boundary ] China's Policy ] China Next War ] ChinaPropaganda-LuuVanLoi ] Giải Ảo! HăyTỉnh Giấc Mơ Ma ] Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4 ] AnhHùng NguyễnThànhSắc ] Hải-Chiến theo BùiThanh ] Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến ] ChiếnThuật ĐầuChữ T ] DanhSách CốThủ HoàngSa ] Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa ] Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến ] Hải-Chiến theo Trung-Cộng ] HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa ] HQ16-HQ5 Bắn Nhau ] HQ5-Ră Ngũ ] Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu ] Lố bịch kiểu Tàu phù ] Hải-Chiến theo LữCôngBảy ] NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa ] Đại-Tá Ngạc Ở Đâu ] Pḥng-Tai của HQ-4 ] QuanBinhTC HoàngSa1974 ] TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT ] TâySa HảiChiến ] ThuỷThủĐoàn HQ-4 ] T́m Hiểu Gerald Kosh ] ToànTập TàiLiệu HCHS ] Tổng-kết Hải-Chiến ] Hồi Kư Của NgườiVề Từ HoaLục ] Trận HoàngSa Hồ Hải ] TrươngVănLiêm-HQ5 ] TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử ] Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm ] GiớiThiệu Dự Án ] TrùmMền HôXungPhong ]

 

China's Boundary

ChineseTerritory.JPG (16528 bytes)

 

"Chinese Territories Taken by Imperialism in the Old Democratic Revolutionary Era(1840-1919)" from A Short History of Modern China (first published in Peking in 1954), a text used in Chinese secondary schools.

Key to Map

(Translation of the information given in boxes on the map)

 1. The Great Northwest: seized by Imperial Russia under the Treaty of Chuguchak, 1864. [Parts of present Soviet Kazakhstan, Kirghizia, and Tadzhikstan.]
 2. Pamirs: secretly divided between England and Russia in 1896.
 3. Nepal: went to England after "independence" in 1898.
 4. Sikkim: occupied by England in 1889.
 5. Bhutan: went to England after "independence" in 1865.
 6. Assam: given to England by Burma in 1826.
 7. Burma: became part of the British Empire in 1886.
 8. Andaman Archipelago: went to England.
 9. Malaya: occupied by England in 1895.
 10. Thailand: declared independent" under joint Anglo-French control in 1904.
 11. Annam: occupied by France in 1885 [covers present North Vietnam, South Vietnam, Laos, and Cambodia.]
 12. Taiwan and Peng-hu Archipelago [Pescadores]: relinquished to Japan per the Treaty of Shimonoseki, 1895.
 13. Sulu Archipelago: went to England.
 14. Region where the British crossed the border and committed aggression.
 15. Ryukyu Archipelago: occupied by Japan in 1879.
 16. Korea: "independent" in 1895 -annexed by Japan in 1910.
 17. The Great Northeast: seized by Imperial Russia under the Treaty of Aigun, 1858.
 18. The Great Northeast: seized by Imperial Russia under the Treaty of Peking, 1860.
 19. Sakhalin; divided between Russian and Japan.

Translations based on Salisbury's War Between Russia and China.

(China's Boundary Treaties and Frontier Disputes. Luke T. Chang, USA, 1982, p. 217-218. Appendices, MAP 15)