Make your own free website on Tripod.com

China's Policy
Home ] 客观资料TưLiệu ChủQuyen VN ] Tham-Luận Biển Đông ] Chinese Landmen ] Bản-Đồ Nước Triệu km2 ] Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2 (tiếp) ] Forum Openings ] TàiLiệu PhápLư ] Law of the Sea ] RVN WhitePaper75 ] Monique-C-Gendreau ] Facts & Fictions ] VN vs Chinese ] VN Sovereignty ] VN Water Culture ] SRVN's View ] Observers' Seat ] Taiwan Analysis ] Naval Battles ] Time Line ] NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa ] NguyễnNhă- HànChấnHoa ] CáchNhìn LịchSử XâmLược ] China Arguments ] China's Boundary ] [ China's Policy ] China Next War ] ChinaPropaganda-LuuVanLoi ] Giải Ảo! HăyTỉnh Giấc Mơ Ma ] Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4 ] AnhHùng NguyễnThànhSắc ] Hải-Chiến theo BùiThanh ] Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến ] ChiếnThuật ĐầuChữ T ] DanhSách CốThủ HoàngSa ] Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa ] Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến ] Hải-Chiến theo Trung-Cộng ] HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa ] HQ16-HQ5 Bắn Nhau ] HQ5-Ră Ngũ ] Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu ] Lố bịch kiểu Tàu phù ] Hải-Chiến theo LữCôngBảy ] NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa ] Đại-Tá Ngạc Ở Đâu ] Pḥng-Tai của HQ-4 ] QuanBinhTC HoàngSa1974 ] TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT ] TâySa HảiChiến ] ThuỷThủĐoàn HQ-4 ] T́m Hiểu Gerald Kosh ] ToànTập TàiLiệu HCHS ] Tổng-kết Hải-Chiến ] Hồi Kư Của NgườiVề Từ HoaLục ] Trận HoàngSa Hồ Hải ] TrươngVănLiêm-HQ5 ] TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử ] Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm ] GiớiThiệu Dự Án ] TrùmMền HôXungPhong ]

 

China's Policy:

The South China Sea in China's Strategic Thinking

These articles examines China's strategic thinking and policy towards the South China Sea in the post-Cold War era. One of its objectives is to show the linkage between China's "strategic thinking" and its "strategic behaviour". One cannot understand China's strategic behaviour and policy without analysing the strategic thinking and thoughts of China's decision-makers, especially Deng Xiao-ping's eight strategic principles which have provided the foundation for Jiang Zemin's policy towards the South China Sea since the postCold War era. The article also throws some light on the understanding of China's changing perception towards the sea and its preparations to face the challenges from possible maritime conflicts in the twenty-first century.

SHEE POON KIM, Contemporary Southeast Asia, Volume 19, Number 4, March 1998.